Σάββατο, 9 Φεβρουαρίου 2008

Ποτό

Τελικά είναι θέμα ποιότητας η ποσότητα.
Όσο καλύτερη είναι η πρώτη, τόσο μεγαλύτερη είναι η δεύτερη.